Právní poradna

Rádi Vás informujeme o našich službách.

Aktuality

Změny právních předpisů.

Aktuální články

01/11/2012 15:46
Je švarcsystém tedy výkon práce na živnostenský list legální formou výkonu práce? Čtěte v aktuálním článku z 31.10.2012 http://www.akilda.cz/odborne-clanky-k-pracovnepravni-tematice/dohodypracemimopracovnipomer/
08/07/2012 23:06
Aktuálně vložen nový článek k překážkám v práci na straně zaměstnance z důvodu obecného zájmu.Překážky v práci na straně zaměstnance.
10/05/2012 12:09
Článek I.K.KarencniDobaPrispTrnavaKostadinovova15.11.2012Odeslano.pdf (310,4 kB) Karenční doba, 3 dny nemoci bez náhrady mzdy, podle posledního Nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 24. 04. 2012 není v rozporu s právem na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, blíže...
11/04/2012 06:12
Specifické zdravotní služby - z. č. 373/2011 Sb. zavádí pojem pracovnělékařské služby - účinnost zákona nastává sice od 01. 04.2012,zaměstnavatelé však dostali přechodné období na přípravu se na nový systém a tudíž nemusí aplikovat novou právní úpravu až do konce roku 2012, k tomu vydalo...
11/04/2012 06:11
Nový článek v sekci životopis, odborná tvorba, články k pracovněprávní tématice Praktické dopady novely zákoníku práce 2012
18/12/2010 07:16
V letech 2011 a 2012  přeji všem posluchačům, přátelům a věrným klientům mnoho zdraví, štěstí. pracovní a rodinné pohody. I. K.
07/12/2010 07:01
Ministerstvo práce a sociálních věcí prosadilo změny v právních předpisech sociálního zabezpečení - sněmovní tisk 155/2010 schválila Poslanecká sněmovna dne 02. 11.2010, senátní tisk 363/2010  - schválil Senát Parlamentu dne 12. 11. 2010, dne 23. 11. 2010 tisk podepsal prezident V. Klaus,...
14/06/2010 10:13
  Stejný způsob výpočtu peněžité pomoci v mateřství (PPM) jako v roce 2009 a zrušení třídenní karenční doby pro ošetřovné.   Změny vyplývají ze zákona č. 166/2010 Sb., který změnil zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č....
17/12/2009 09:33
Změna § 37 zákona o důchodovém pojištění přináší zrušení podmínky sjednání pracovního poměru na dobu určitou s poživateli starobního důchodu, blíže následující text: DobaUrcitaDuchodci17.12.2009.odt (45,8 kB)
26/11/2009 16:42
Lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení (LPS ČSSZ) vypracovávají posudky pro systémy důchodového a nemocenského pojištění a od 1. 7. 2009 pro účely sociální péče, státní sociální podpory, sociálních služeb, hmotné nouze a zaměstnanosti.   LPS úřadů práce a LPS ČSSZ jsou od...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Tags

The list of tags is empty.

en-Novinky

This section is empty.

Contact

I. K. Plzeň-jih
Přeštice
33401
+420/777 57 40 16 ilda@seznam.cz